Tietosuoja- ja rekisteriseloste - Osatek

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuojaseloste 11.03.2020

1. Rekisterinpitäjä: Osatek Oy

Puutarhatie 6
21420 LIETO
Yhteydenotot: osatek@osatek.fi

2. Mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään

  • Osatek Oy verkkosivuille tallennettuja henkilötietoja käytämme asiakassuhteiden hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Eli, emme voi tarjota palveluamme teille, ilman että luovutat henkilötietojasi.
  • Markkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

3. Emme tee automaattista päätöksentekoa kuten profilointia henkilötietoihin liittyen.

4. Säilytämme henkilötietojasi

Käyttäjien henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan. Tiedoista riippuen säilytysajan pituus vaihtelee. Tämä siis tarkoittaa sitä, että voimme säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on oikeutettu syy tehdä niin.

5. Henkilötietojen siirto:

Siirrämme tietoja siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin palvelun tarjoamiseksi tämän tietosuojalausekkeen määrittelemissä tarkoituksissa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisen viranomaisen vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Tietoja voidaan siirtää myös rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, jolloin Osatek Oy huolehtii henkilötietojen siirron suojan riittävästä tasosta.

6. Tietoja ketkä vastaanottavat henkilötietojasi:

Osatek Oy käsittelee rekisterinpitäjänä itse henkilötietoja ja käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia, jotka voivat vaihdella. Näitä palveluntuottajia ovat mm.:

  • tilitoimisto
  • kuljetus- tai logistiikkapalveluiden tuottaja, joka kuljettaa tavaran sinulle

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennamme henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimissa olevia tietoja. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

8. Sinun oikeudet:

  • Sinulla on oikeus tarkistaa sinua koskevat henkilötiedot sekä oikaista tietoja
  • Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä sekä rajoittaa käsittelyä (esim. kieltää markkinoinnin )
  • Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus (esim. peruuttaa suostumus markkinointiin )
  • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ( esim. jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa).

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön kirjallisesti Osatek Oy:lle. Meillä on oikeus tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme pyyntöön EU:n tietosuoja asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Mikäli pyynnöt ovat liiallisia, perusteettomia tai toistuvat liian usein tällöin voimme hylätä pyynnöt.

9. Tietosuojaselosteen muutokset

Tämä tietosuojalauseke on meidän muutettavissa. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla yrityksen sivustolta, jotta käyttäjät ovat tietoisia heidän henkilötietojensa käsittelyn perusteista.

10. Loppuhuomio

Vain siinä tapauksessa, että Osatek Oy:llä ei ole lakisääteisiä velvoitteita henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus ”tulla unohdetuksi”