Momenttiavaimen kalibrointi – 10 yleistä kysymystä – Osatek

Momenttiavaimen kalibrointi – 10 yleistä kysymystä

Momenttiavaimen kalibrointi suoritetaan kalibrointipenkillä.

Momenttiavaimen kalibrointi on keskeinen toimenpide, jolla varmistetaan, että momenttiavain kiristää liitokset tarkasti haluttuun momenttiarvoon. Kuten mikä tahansa muu tarkkaan työskentelyyn tarkoitettu työkalu, myös momenttiavain vaatii herkkää käsittelyä, asianmukaista säilytystä ja säännöllistä huolenpitoa – erityisesti kalibrointia. Kokosimme tähän artikkeliin 10 yleistä momenttiavaimien kalibrointiin liittyvää kysymystä.

 1. Miksi momenttiavain tulisi kalibroida?
 2. Kuinka usein momenttiavain tulisi kalibroida?
 3. Onko olemassa normia tai standardia, jonka mukaan momenttiavain kalibroidaan?
 4. Onko momenttiavaimen testaus mahdollista suorittaa itse?
 5. Voidaanko kaikkien eri merkkien momenttiavaimet kalibroida?
 6. Onko iso momenttiavain haastavammin kalibroitavissa kuin pieni momenttiavain?
 7. Minkälaisilla laitteilla momenttiavaimet kalibroidaan?
 8. Paljonko momenttiavaimen kalibrointi maksaa? Onko momenttivääntimen kalibrointi kallista?
 9. Kuinka kauan momenttiavaimen kalibroinnissa kestää?
 10. Onko momenttiavaimen käyttö kalibroinnin jälkeen vaikeampaa?

Miksi momenttiavain tulisi kalibroida?

Kalibrointi varmistaa momenttiavaimen turvallisen käytön sekä tarkasti asetettuja arvoja vastaavan vääntömomentin tuoton. Momenttiavaimien kalibrointi on kriittinen osa säännöllistä avaimilla työskentelyä ja mahdollistaa työkalun luotettavan käytön tilanteessa kuin tilanteessa. Liian löysät tai tiukat kiinnitykset voivat johtaa puutteellisiin kiinnityksiin ja niistä aiheutuviin vaurioihin, toimintahäiriöihin ja jopa turvallisuusriskeihin. 

Kuinka usein momenttiavain tulisi kalibroida?

Momenttiavaimen kalibrointiväli määräytyy käytön tiheyden, käyttöolosuhteiden ja valmistajan suositusten perusteella. Momenttiavainstandardit ja työkaluvalmistajat suosittelevat momenttiavaimien kalibrointia kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Näin varmistetaan, että momenttiavain säilyttää tarkkuutensa ja toimii pitkiä aikoja luotettavasti.

Esimerkiksi momenttiavainvalmistaja Norbar suosittelee kalibroimaan avaimet vähintään 12 kuukauden välein – ja turvallisuuskriittisissä kohteissa vielä tätäkin useammin. Säännöllinen momenttiavaimen kalibrointi on investointi paitsi työkalun kestävyyteen, myös työturvallisuuteen ja kokonaisvaltaiseen laadunvarmistukseen. Jos momenttiavainta käytetään intensiivisesti ja turvallisuuskriittisissä sovelluksissa, se voi olla syytä kalibroida myös ohjeistusta useammin.

► Momenttiavain kalibroimatta? Ota yhteyttä – teemme sinulle tarjouksen!

Onko olemassa normia tai standardia, jonka mukaan momenttiavain kalibroidaan?

Momenttiavaimen kalibrointivaatimukset määrittävä standardi varmistaa, että momenttiavaimet toimivat tarkasti ja niiden kalibrointi suoritetaan ennalta määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Yksi yleisimmistä standardeista on käsimomenttiavaimien kalibroinnissa käytettävä ISO 6789:2017, joka määrittää momenttiavainten yleiset tekniset vaatimukset – mukaan lukien kalibroinnin. Standardi määrittää vaatimukset käytettävälle kalibrointilaitteistolle sekä kalibrointitapahtuman aikaiselle lämpötilalle ja ilmankosteudelle. 

Onko momenttiavaimen testaus mahdollista suorittaa itse?

Momenttiavaimen testausta tai kalibrointia ei tule koskaan suorittaa itse. Turvallisen ja tehokkaan kiristystyöskentelyn varmistamiseksi momenttiavaimen kalibrointi tulee suorittaa aina valvotuissa olosuhteissa ammattilaisen toimesta. Omatoiminen testaus tai kalibrointi voi johtaa virheellisiin tuloksiin, löystyneisiin liitoksiin ja pahimmillaan vaaratilanteisiin.

Momenttiavaimen kalibrointia Norbarin kalibrointilaitteella ja -anturilla

Voidaanko kaikkien eri merkkien momenttiavaimet kalibroida?

Kyllä vain! Wera, Stahlwille, Wiha, Norbar, Bahco, Gedore…  jokainen momenttiavain voidaan kalibroida siten, että se saavuttaa tarkasti alkuperäiset ja oikeat vääntömomenttiarvot. Momenttiavaimien kalibrointimenetelmät voivat kuitenkin vaihdella riippuen siitä, onko kyseessä raskaisiin pulttiliitoksiin käytettävä momenttiväännin vai pienempiin momenttiarvoihin soveltuva momenttiavain. 

► Kaipaatko kalibrointia momenttityökalulle? Ota yhteyttä – laskemme sinulle tarjouksen!

Onko iso momenttiavain haastavammin kalibroitavissa kuin pieni momenttiavain?

Vaikka perusperiaatteet niin isojen kuin pienten momenttiavaimien kalibroinnissa ovat samat, vaativat niiden kalibrointi hieman erilaisia lähestymistapoja. Esimerkiksi momenttiavaimen tekniset ominaisuudet ja valmistusmateriaalit vaikuttavat siihen, miten haastavaa momenttiavaimien kalibrointi on.

Pienet, hienomekaanisempia osia sisältävät momenttiavaimet saattavat edellyttää kalibroitaessa erityistä tarkkuutta ja huomiota. Isot momenttiavaimet sen sijaan voivat olla kokonsa ja painonsa vuoksi haastavampia käsitellä. Lisäksi suurten vääntömomenttiarvojen saavuttamisen mahdollistavien momenttivääntimien kalibrointi voi vaatia suurempia mittauslaitteita ja erikoistyökaluja.

Minkälaisilla laitteilla momenttiavaimet kalibroidaan?

Momenttiavaimen kalibrointiin käytettävät laitteet vaihtelevat kalibroitavan avaimen tyypistä ja koosta riippuen:

 • Raskaaseen teollisuus- ja tuotantokäyttöön suunnitellut hydrauliset momenttivääntimet, akkukäyttöiset momenttivääntimet ja sähkökäyttöiset momenttivääntimet kalibroidaan erillisillä suurten momenttityökalujen kalibrointiin suunnitelluilla momenttipenkeillä. 
 • Momenttiavaimet kalibroidaan niiden testaukseen suunnitellulla kalibrointipenkillä. Kalibrointipenkillä voidaan simuloida kuormitusta eri vääntömomenttiarvoilla ja varmistaa, että momenttiavain antaa oikean lukeman halutussa asetusarvossa. 
 • Pieni momenttityökalu, kuten elektroniikkateollisuudessa hyödynnettävä tai polkupyörän kiristyksiin käytettävä momenttitaltta, voidaan kalibroida momenttiavainten kalibrointipenkkiä pienemmällä talttojen kalibrointipenkillä.

Paljonko momenttiavaimen kalibrointi maksaa? Onko momenttivääntimen kalibrointi kallista?

Momenttiavaimen kalibroinnin kustannukset riippuvat avaimen momenttialueesta. Lähtökohtaisesti pienet momenttiavaimet ovat edullisempia kalibroida kuin suuret momenttivääntimet. Momenttivääntimen kalibroinnin hinta vaihtelee sen käyttövoiman, koon, valmistajan ja kalibroinnin vaatimien toimenpiteiden mukaan. 

Jos momenttiavaimessa tai -vääntimessä havaitaan kalibroinnin yhteydessä vaurioita tai ne vaativat varaosia, kuten tiivisteiden vaihtoa, voi siitä aiheutua kalibroinnin yhteydessä ylimääräisiä kuluja. Myös kalibroinnin kiireellisyys voi lisätä kustannuksia.

► Vaan miksi miettiä kauemmin – ota yhteyttä, niin laskemme tarjouksen momenttiavaimesi kalibroinnista!

Kuinka kauan momenttiavaimen kalibroinnissa kestää?

Kalibrointi vie muutaman päivän, ja tarvittaessa momenttiavaimen kalibrointi saadaan suoritettua jo saman päivän aikana avaimen saapumisesta. Isojen, painavien ja haastavasti käsiteltävien momenttivääntimien kalibrointi voi viedä useamman päivän riippuen vaadittavista toimenpiteistä, huolloista ja varaosien hankinnasta. 

Onko momenttiavaimen käyttö kalibroinnin jälkeen vaikeampaa?

Ei ole – mutta luotettavampaa se on taatusti! Ota siis rohkeasti yhteyttä ja tiedustele tarjousta momenttiavaimiesi kalibroinnille jo tänään.

Muistathan, että voit vuokrata kauttamme sijaislaitteen kalibroinnin ajaksi. Mikäli avain on selkeästi rikki, saat kauttamme helposti esimerkiksi uuden Weran naksahtavan momenttiavaimen. 

Aikaisemmat blogikirjoitukset