Venymämittauslaitteet – Mittauslaitteet – Osatek

Venymämittauslaitteet

Venymämittauslaitteet ovat valttikorttisi, kun tarvitset tarkkaa ja luotettavaa dataa materiaalien venymästä ja liitosten lujuudesta. Mittauslaitteiden avulla työkohteessa käytettyjen kiinnikkeiden mekaanisia ominaisuuksia, kuten pultinvenymää, jännitystä ja kuormitusta, on mahdollista analysoida yksityiskohtaisesti. Tämä auttaa varmistamaan, että kiinnikkeet ja liitokset ovat kiinnitetty varmasti oikein ja vaadittuun momenttiarvoon.

Venymämittauslaitteet ovat yhä kriittisempi laitevaatimus teollisuuskohteissa, joissa liitostöiden turvallisuus ja luotettavuus on voitava varmistaa viimeisimmän tekniikan avulla. Monipuolisia mittauslaitteet hyödyntävät ruuvien ja pulttien läpi kulkevia ultraääniaaltoja, joiden avulla laite määrittää pultin venymää ja siihen kohdistuvaa jännitystä. 

Valikoimastamme löytyvä Delta Sigma -venymämittauslaite on laajasti eri teollisuudenaloilla, kuten rakennus-, kaivos- ja energiateollisuudessa käytetty mittalaitemalli. Se on osoittautunut ympäri maailman korvaamattomaksi työkaluksi muun muassa siltojen, lentokoneiden, junavaunujen ja rakennusten kestävyyttä tarkasteltaessa. 

Venymämittauksia tiedossa? Ota rohkeasti yhteyttä ja tiedustele lisää Delta Sigma- tai muista mittauslaitteista. Voit halutessasi myös vuokrata venymämittauslaitteen väliaikaisesti käyttöösi. Asiantuntijamme tarjoavat myös joustavia liitosten mittaus- ja analysointipalveluita, jotka ovat luottoratkaisu haastaviin, erityistä asiantuntemusta ja osaamista vaativiin mittaustöihin.